Navrhované riešenia

BPM riešenie

Základom zlepšenia je idea, nápad, myšlienka. Ak k nej pridáme technológiu, metodológiu a skúsenosti z doterajších projektov BPM, tak na svete je riešenie posúvajúce zákazníka vpred a poskytujúce mu konkurenčnú výhodu.

 

Účel

BPM riešenie je určené na zmenu spôsobu organizovania a riadenia práce v podniku a vedie k zásadnému a dlhodobému riešeniu podnikových problémov. BPM riešenie umožňuje chápať, vykonávať a spravovať prácu v podniku ako jeden komplexný celok. Prináša tak zákazníkom nové možnosti skutočne rýchleho prispôsobenia vnútornej štruktúry podniku rýchlo sa meniacim podmienkam. Ak je cieľom zákazníka získanie schopnosti dobre riadiť vlastné procesy, BPM riešenie má ambície v plnej miere takéto očakávanie naplniť.

 

Spôsob realizácie

BPM riešenie je prispôsobené súčasnému stavu v podniku. To umožní ľuďom, ktorých práce sa takéto riešenie dotkne, postupnú adaptáciu a zmeny v prístupe k riadeniu prirodzeným spôsobom absorbovať. Tí istí ľudia sú následne tvorcami zmien, ktoré znamenajú optimalizáciu podnikových procesov a majú k dispozícii nástroje, ktorými sú schopní zlepšenia presadiť v praxi.

BPM riešenie je flexibilné čo sa týka technológií, na ktorých je postavené a prostredia do ktorého je implementované. Podľa podmienok a preferencií zákazníka je možné postaviť platformu okolo "open source" technológií ako aj vybrať za základ ucelené riešenia od renomovaných firiem ako Oracle či IBM.

Analýzu a návrh riešenia realizujú skúsení analytici a konzultanti, ktorých odbornosť je osvedčená odbornou autoritou. No najviac za nich hovorí vykonaná práca a fakty o realizovaných projektoch implementácie niektorého z variant BPM riešenia.

BPM riešenie tvoríme v týchto krokoch:

  • analýza problému,
  • procesná analýza podniku v časti, ktorá je predmetom riešenia,
  • návrh riešenia a jeho implementácia,
  • integrácia s informačnými systémami, ktoré informaticky podporujú príslušné procesy,
  • aplikačné doplnenie,
  • nasadenie, testovanie a spustenie ostrej prevádzky,
  • optimalizácia riešenia a podpora zákazníka.

 

Prínosy pre zákazníka

Prínosom pre zákazníka je vždy vyriešenie adresovaného problému. Mimo to samotný projekt poskytuje vlastnú skúsenosť s procesným riadením a jasnejšiu víziu jeho využitia až po dosiahnutie agilnej podnikovej štruktúry, kedy bude možné veľmi rýchlo reagovať na zmeny úpravou procesov. Okrem toho skrátenie času a zníženie nákladov je samozrejmosťou BPM projektov.

 
Meno: 

Heslo: 

»