O našej firme

História firmy

Firma pFlow bola založená v júni 2002 ako dcérska firma Novitech a.s. (vlastní 51%, zbytok patrí manažmentu firmy) so zameraním na poskytovanie riešení v oblasti BPM (Business Process Managementu = procesy + workflowy + integrácia + portály).

Od doby vzniku až po dnešok permanentne zabezpečujeme rozvoj, zvyšujeme znalosti a zbierame skúsenosti v oblasti BPM a tieto sa snažíme poskytnúť našim kľúčovým zákazníkom (MVSR, VSE, USSteel, VšZP, DRSR) a tým zvyšovať ich efektívnosť v ich firemných procesoch.

Dnes máme cca 20 stabilných pracovníkov erudovaných v oblasti BPM a snažíme sa neustále o zvyšovanie ich znalostí, čo má zase vplyv na zvyšovanie kvality našich služieb.

Sme partnerom významných svetových firiem, ako IBM, Oracle, Tibco a máme vyškolených a certifikovaných pracovníkov na ich SW produkty v oblasti BPM a podporných technológii.

Meno: 

Heslo: 

»