O našej firme

Ciele a poslanie firmy

Patriť medzi špičkové SW a konzultačné firmy ponúkajúce zákazníkom riešenia na báze BPM a zabezpečujúce prechod na procesne riadené organizácie.

Spolupodieľať sa na neustálom zdokonaľovaní technológie BPM a mať technológiu implementácie riešení BPM nezávislú od konkrétnych SW produktov, na ktorých samotné riešenie bude prevádzkované.

Poskytovať riešenia pre významných zákazníkov a zabezpečovať ich spokojnosť s našimi službami.

Podporovať odborný a spoločenský rast našich pracovníkov, presvedčiť ich o správnosti nášho smerovania a zabezpečiť ich stabilitu.

Meno: 

Heslo: 

»