Realizované riešenia

Iné realizované riešenia

» Poskytovanie IT služieb pre spoločnosť VSE

Subdodávka pre firmu IBM v oblastiach: implementácie riešenia a konzultácii WebSphere Aplikačného Servera a WebSphere Portal Servera, návrhu vývojového prostredia a integrácii Lotus Workplace Web Content Manager-a na správy obsahu WEBu.

» Tecso Stores CZ

Subdodávka pre firmu VSL na analýzu a vývoj Java aplikácii, ktoré slúžia ako doplňujúce a nadstavbové aplikácie nad hlavnými systémami (Oracle Financials a GOLD - logistický systém pre riadenie siete hypermarketov). Aplikácie sa využívajú v regióne Strednej Európy (CZ, HU, PL, SK).

» VšZP - ZPIS (Zdravotný poisťovací IS)

Subdodávka pre riešiteľov (BPS - analýza a VSL - vývoj) pod hlavným dodávateľom IBM Slovensko. Analýza sa realizuje v prostredí Rational Rose a vývoj v Java prostredí.

 
Meno: 

Heslo: 

»