Realizované riešenia

VšZP (IAP) - Interný portál administratívneho systému

 


IAP

Interný portál administratívneho systému VšZP zabezpečuje:

1. jednotné prihlásenie sa do systému a personalizovaný výzor

2. integráciu užívateľského rozhrania modulov administratívneho subsystému VšZP (ADMIS) do jednotného portálového prostredia

 • správa interných užívateľov portálu
 • integrácia na úrovni UI technológiou „portletov“ výzor a stav UI na základe rolí, prístupových práv a personalizovaných profilov
 • definovanie stránok, záložiek, rámcov
 • používateľská personalizácia a customizácia výzoru klienta
 • integrácia existujúcich modulov ADMIS do jednotného rozhrania (Spisová služba, Podpora právnych činností, Produkčný workflow, CSU)
 • integrácia ZPIS/EIS portálu
 • vytvorenie prostredia pre nové moduly ADMIS (Dokument manažment, Správa Elektronickej podateľne, Help-desk, atď.)

3. Integrácia vnútropodnikového Intranetu

 • interné dokumenty
 • osobné kalendáre
 • vyťaženosť miestností
 • kalkulačky

4. Správa obsahu vnútropodnikového Intranetu

 • vnútropodnikový adresár
 • interný messaging
 • osobné záložky a užitočné linky

5. Integrácia dodatočných služieb

 • e-mail
 • správa reportov
 • služby pre administrátorov systému KIS (správa záloh, evidencia inštalácií)
 • dokumentácia KIS procesný model
 • projektová kancelária

6. Integrácia na Externý portál

 • odoslané a prijaté dokumenty
 • väzba medzi užívateľmi interného a externého portálu

 

Späť »


Technologické riešenie

Technologické riešenie je založené na viacvrstvovej architektúre, znázornenej na nasledujúcom obrázku.

Prezentačná vrstva

Úlohou prezentačnej vrstvy GUI IAP je zobrazenie údajov pre koncového používateľa systému. Prezentačná vrstva interného Admis portálu má vzhľad štandardizovaný “portálovský” výzor. Pre realizáciu prezentačnej vrstvy bolo zvolené portálové riešenie v technológii CoCoon V.2.1.5 , konkrétne „CoCoon Portal Engine“.

Aplikačná logika

Vrstva aplikačnej logiky IAP má za úlohu transformovať požiadavku prezentačnej vrstvy IAP na volanie externých modulov za účelom vykonania požadovanej akcie (napr. získania požadovaných dát) a následne získané dáta poskytnúť prezentačnej vrstve IAP na zobrazenie.

Vrstva aplikačnej logiky je bodom, prostredníctvom ktorého prezentačná vrstva GUI (Graphical User Interface) IAP získava údaje od externých modulov KIS VšZP.

Prepojené subsystémy

 • ADMIS CSU - Centrálna správa používateľov

 • ADMISII DM - Dokument manažment system

 • ADMIS WkFl - Workflow subsystem

 • ADMISII HelpDesk - Subsystem na riadenie riešenia chybových stavov

 • ADMISII Procesný - Model Dokumentácia procesného modelu

 • ADMISII Správa KIS - Administratívny subsystém komplexného informačného systému

 • EP - Elektronická podateľna

 • VšZP Intranet - Intranet VšZP

 • MS Exchange - Microsoft Exchange Server ako BackEnd a MS Office Professional prostredie pre podporu desktop funkcií a podporu tímovej spolupráce všetkých pracovníkov VšZP.

Späť »


Prínosy riešenia

 • Jednotný vstupný bod pre prácu s aplikáciou
 • Integrácia subsystémov na úrovni používateľského rozhrania - lacné a jednoduché riešenie

Späť »

 
Meno: 

Heslo: 

»