Realizované riešenia

Daňové riaditeľstvo SR - eTax

eTAX je systém, prostredníctvom, ktorého daňová správa poskytuje elektronické služby autorizovaným daňovým subjektom. Tieto služby umožňujú subjektom prácu s daňovými informáciami, ktoré sa ich dotýkajú, napr. prehľad daní na ktoré je daňový subjekt evidovaný, prehľad dokumentov podaných daňovým subjektom na daňové orgány, prípadne prehľad dokumentov vystavených daňovým úradom pre daňový subjekt.

Elektronická podateľňa

Neoddeliteľnou súčasťou týchto služieb je podávanie daňových dokumentov cez internet, ich podpisovanie a šifrovanie prostredníctvom elektronického podpisu (napr. podávanie daňových priznaní).

 

Používatelia

eTax je určený predovšetkým pre autorizovaných používateľov – zástupcov daňových subjektov - ktorí sa po súhlase s technickými a procedurálnymi podmienkami a splnení nevyhnutných požiadaviek môžu registrovať k autorizovaným elektronickým službám. Neautorizovaní používatelia môžu taktiež využívať niektoré funkčnosti portálu, ako sú napr. Podávanie dopytov, Rubrika FAQ, Daňové kalendáre, Daňové kalkulačky a pod..

 

Možnosti a výhody

Podávanie daňových priznaní, prehľad dokumentov vystavených daňovníkom, prehľad dokumentov vystavených daňovým orgánom pre daňovníka a pod.. Používateľ nie je nútený za žiadať konkrétne údaje osobne na príslušnom daňovom úrade, ale získa požadované údaje priamo cez internet.

Technologické riešenie

eTax portál je vybudovaný na riešení IBM WebSphere Portal 5.0, ktorý poskytuje základný interfejs a kontainer na uloženie aplikácií – portletov. Portál využíva služby aplikačného servra WebSphere Application Server 5.0. eTax spolupracuje s Daňovým informačným systémom SR a poskytuje dáta DIS-u daňovým subjektom.

 

Portál Daňového riaditeľstva SR nájdete na stránke:  www.drsr.sk

 
Meno: 

Heslo: 

»