Realizované riešenia

Softvér pre Stavebné úrady

Spoločnosť pFlow je od roku 2008 na Slovensku výhradným dodávateľom softvéru VITA - Softvér pre stavebné úrady. Zároveň usporadúva pravidelné semináre pre pracovníkov stavebných úradov.

 

Autorom VITA - Softvéru pre stavebný úrad je česká spoločnosť VITA software s.r.o., ktorá softvér pre stavebné úrady vyvíja viac ako 15 rokov. Tento softvér je používaný vo viac ako 75% stavebných úradov v Českej republike a teší sa veľkej popularite. Na Slovensku projekt "Špecializovaný softvér pre stavebné úrady" získal 2. miesto v súťaži Cena ITAPA 2009 v kategórii Zlepšovanie procesov.

 

VITA - Softvér pre stavebné úrady pomáha pracovníkom stavebného úradu vykonávať a automatizovať prácu a vedie ich stavebným konaním. Obsahuje vzory všetkých výstupných dokumentov úradu, zabezpečuje prehľadnosť v konaniach, ponúka štatistiky a výstupné zostavy. Softvér je možné prepojiť so všetkými existujúcimi softvérovými riešeniami úradu.

 

Viac informácií o VITA – Softvéri pre stavebné úrady nájdete na stránke www.stavebneurady.sk

 
Meno: 

Heslo: 

»