FAQ

Milý návštevník!

V tejto časti našej stránky Vám ponúkame miesto pre Vaše otázky, na ktoré Vám radi odpovieme! 

Najčastejšie a najzaujímavejšie otázky s ich odpoveďami budú zobrazené na tejto stránke.

E-mail:
Otázka:

Otázka: Čo je to BPM?
Odpoveď: Je to spojenie procesného manažmentu/workflow s aplikačno-integračnými technológiami, s externalizáciou business pravidiel a s technológiami na neustále vylepšovanie procesov.
"David McCoy, Gartner Froup"

Otázka: Čo je WorkFlow?
Odpoveď: - Je to systém, ktorý automatizuje, kontroluje a monitoruje - Kto, Čo, Kedy, Ako a Kde robí.
- Možno ho priblížiť ako tok informácií v podnikovom procese a ich automatizované riadenie. Efektívnejším riadením týchto procesov je možné redukovať ich náklady, skrátiť životný cyklus, zrýchliť realizáciu technologických zmien, zlepšiť zákaznícky servis.
- Tak ako e-bussiness predstavuje prenesenie celej podnikatelskej aktivity do elektronického prostredia, tak workflow je prenesenie hociakého procesu do elektronického prostredia. Proces pritom chápeme ako postupnosť krokov s jedným začiatkom a jedným koncom.

Otázka: Čo je to BPEL?
Odpoveď: BPEL "Business Process Execution Language" for Web Services je jazykom na popis toku procesu a integrovanie webových služieb do procesu. Stal sa štandardom, ktorý je podporovaný firmami ako napr. IBM, Oracle, SAP, Microsoft a i. Výhody oproti doterajším štandardom sú:
- prenositeľnosť
- schopnosť skladania procesov do komplexných celkov.
V súčastnosti už existuje viacero workflow enginov, ktoré sú schopné vykonávať proces popísaný v štandarde BPEL.

Meno: 

Heslo: 

»