Aktuality

Cena ITAPA 2009

Spoločnosť pFlow s.r.o. získala 2. miesto v súťaži Cena ITAPA 2009 v kategórii Zlepšovanie procesov za projekt

"Špecializovaný softvér pre stavebné úrady"

"Projekt zefektívnil prácu stavebného úradu tým, že sleduje termíny v elektronickom kalendári, automaticky generuje dokumenty zo zadaných údajov a prijaté podanie je automaticky prenesené do softvéru úradu. Originálnosť riešenia spočíva v tom, že softvér pri každom kroku ponúka samostatný formulár, zároveň vyžaduje dodržiavanie platnej legislatívy. Zadávateľ projektu, Mestská časť – Petržalka, zvýšil efektivitu práce aj tým, že zjednotil výstupy stavebného úradu a prepojil ich s aplikáciami mestského úradu." [1] V úvodnej fáze projektu bol VITA - Softvér pre stavebný úrad nasadený a používaný na stavebnom úrade MČ Petržalka ako samostatný softvér. V ďalšej fáze bola zrealizovaná integrácia elektronickej spisovej služby, už používanej zamestnancami mestského úradu, s týmto špecializovaným softvérom.

Keďže prvé miesto nebolo udelené, tento projekt sa stal najlepším za rok 2009 v danej kategórii.

"Ôsmy ročník súťaže vyhlásila asociácia APEL v spolupráci s časopisom eFOCUS. Cena ITAPA je najmä odborným a morálnym ocenením držiteľa za prínos spoločnosti. Porotu tvoria odborníci z oblasti informatizácie, verejnej správy, akademickej sféry a žurnalistov. Slávnostné udelenie cien sa uskutočnilo 3.11.2009 počas Galavečera kongresu ITAPA 2009 v bratislavskom hoteli Crowne Plaza." [1] Viac informácií o súťaži nájdete na stránke Cena ITAPA 2009 - ITAPA Distinction Awards.

Cena ITAPA 2009

 

[1] Citované z článku V súřaži Cena ITAPA 2009 vyhralo aj digitálne mesto zo dňa 3.11.2009.

 
Meno: 

Heslo: 

»